Nasz zespół

Nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze logistyki, produkcji spożywczej, produkcji przemysłowej, a także branży hotelarskiej. Połączenie zaangażowania, doświadczenia, wysokich standardów, a przede wszystkim entuzjazmu to gwarancja sprawnej realizacji projektów logistycznych.

Jak przygotowujemy się do współpracy:

  • Diagnoza potrzeb klienta

  • Ustalenie wspólnych celów z klientem oraz sposobu ich realizacji

  • Stworzenie profilu kandydata wspólnie z klientem

  • Zapoznanie się z warunkami współpracy

  • Zakontraktowanie ustaleń formalno-prawnych

  • Rekrutacja pracowników

  • Legalizacja, transport, zakwaterowanie, badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników

  • Wdrożenie pracowników przez Koordynatora na terenie zakładu pracy Klienta

  • Sprawdzenie poziomu realizacji założonych celów przez dział jakości.

Nasze doświadczenie i profesjonalizm pozwolą Państwu osiągnąć efektywność operacyjną, optymalizację kosztów i doskonałą jakość obsługi.

PERETS GROUP team

Doświadczenie

Zespół PERETS GROUP tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rynku outsourcingu procesowego oraz pracy tymczasowej.

Profesjonalizm

Starannie i zgodnie z prawem prowadzimy naszych pracowników przez cały proces zatrudnienia. Profesjonalna obsługa naszego działu rekrutacji, administracji oraz koordynacji, to gwarancja, że pracownicy przebywają w Polsce legalnie oraz posiadają wymagane zezwolenia na pracę.

Zaangażowanie

Wiedza, kompetencje oraz doświadczenie wsparte są naszym zaangażowaniem. Takie połączenie to gwarancja wysokiej jakości świadczonych usług. Jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każde wyzwanie klienta.